Технически параметри на водоснабдителната система на „В и К“ООД Враца:

Външна водопроводна мрежа:

948 075 м.

Вътрешна водопроводна мрежа:

1 913 189 м.

Общо изградена водопроводна мрежа:

2 861 264 м.

 

„В и К“ ООД Враца има изградена водопроводна мрежа, с която осигурява водоснабдяването на над  99%  от населението на Врачанска област.

В Общините Враца, Мездра и Криводол голяма част от водните количества се закупуват и доставят пречистени от „В и К“ ООД-Монтана.

Основната цел на „В и К“ ООД Враца е намаляването  загубите на вода, поддържане и опазване на наличните водоизточници и проучване на нови такива, като основен  приоритет на дружеството е максимално да задоволи потребностите на своите потребители, повишавайки качеството и надеждността на водоснабдяването.

В помощ на нашите клиенти: