Асоциация ВиК

(по чл. 198б от Закона за водите)

Решение-ВР-2-ЕО - за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “План за опазванена околната среда на “Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца за периода 2016-2031г.”, разгледайте тук PDF документ

 

В помощ на нашите клиенти: