Експлоатационни райони

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Враца обслужва с вода населението и бизнеса на общините, които се намират на територията на Врачанска област. 192 894 бр. жители на областта ползват услугите на дружеството. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Враца има разгърната териториална структура, която покрива всичките 10 обслужвани общини чрез локализираните си звена (експлоатационни райони). Всеки експлоатационен район обслужва населението, администрацията и бизнеса на една община.

Работно време на Експлоатационните райони:
понеделник-петък от 8:00 – 17:00 ч.
През почивни дни и извънработно време денонощните телефони за аварии:
0889316774
092661119

Адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ул. „Захари Стоянов“ № 14
e-мейл: blslatina@vik-vratza.eu
Ръководител Р-н – Харалампи Петков – 0885126246
Касиер – домакин – Антоанета Павлова – 0886062487

Адрес на управление: с. Борован, ул. „Рашо Трифонов“ №1
e-мейл: borovan@vik-vratza.eu
Ръководител Р-н – Красимир Денинскив – 0882591053
Касиер – домакин – Венелина Неновска – 0884297936

Адрес на управление: гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски“ №2 , ет.1
e-мейл: vratza@vik-vratza.eu
Ръководител Р-н – Ивалина Иванова – 0882905220
Касиер – домакин – Нина Нецова – 0882259719

Адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Ломска“ №18
e-мейл: kozlodui@vik-vratza.eu
Ръководител Р-н – Йордан Йорданов – 0882371341
Касиер – домакин – Зорница Динова – 0882291796

Адрес на управление: гр. Криводол, ул. „Христо Смирненски“ №2
e-мейл: krivodol@vik-vratza.eu
Ръководител Р-н – Христо Мургов – 0889316751
Инспектор ВиК – Светослав Иванов – 0886062741
Касиер – домакин – Малина Сергеева – 0886768414

Адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Александър Стамболийски“ №13
e-мейл: mezdra@vik-vratza.eu
Ръководител Р-н – инж. Даниел Стефановски – 0886065451
Зам.Ръководител Р-н – Тихомир Иванов – 0889521357
Касиер – домакин – Мария Върбанова – 0886609845

Адрес на управление: гр. Мизия, ул. „Училищна“ №5
e-мейл: mizia@vik-vratza.eu
Ръководител Р-н – Крум Маринков – 0887086860
Касиер – домакин – Мая Коцева – 0886065574

Адрес на управление: гр. Оряхово, ул. „Кирил и Методий“ №1
e-мейл: oriahovo@vik-vratza.eu
Ръководител Р-н – инж. Виктор Очков – 0889316756
Зам.Ръководител Р-н – Нора Петрова – 0886062847
Касиер – домакин – Албена Цветкова – 0885105812

Адрес на управление: гр. Роман, ул. „Христо Ботев“ №112
e-мейл: roman@vik-vratza.eu
Ръководител Р-н – Йордан Йорданов – 0884167129
Касиер – домакин – Христина Връбчева – 0882462195

Адрес на управление: с. Хайредин, ул. „Търговска“ №8
e-мейл: hairedin@vik-vratza.eu
Ръководител Р-н – Емил Йорданов – 0885693174
Инспектор ВиК – Иван Илиев – 0886062178
Касиер – домакин – Петрана Петкова – 0882471273

Моля, попълнете полета, изберете получател и въведете съобщението си:

Полетата отбелязани с "*" са задължителни!

Напишете сбора на числата 6 и 9:

В помощ на нашите клиенти: