ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС

Анализи на проби от питейни, повърхностни, подземни, минерални, води от плувни басейни и отпадъчни води

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)  при „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи(разгледайте тук). Лабораторията при „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 232 ЛИ/24.07.2023 г.(виж те тук), издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories.

Лаборатория

Освен задължителния мониторинг на питейните и отпадъчните води за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи. Това са услуги, които се извършват срещу заплащане.

При вземане на пробите от служител на ЛИК при „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца , клиентът заплаща и цената за пробовземане и транспорт.

Ценоразпис на услугите, разгледайте тук Ценоразпис

 

Анализите на питейните, повърхностните, подземните, минералните води и води от плувни басейни включват:

Микробиологични показатели;
Класически физикохимични показатели;
Неорганични компоненти;
Химични елементи (тежки метали и др.);
Органолептични параметри.

Срокът за изпълнението на услугите и издаване на протокол е 10 календарни дни от датата на постъпване на пробата в Лабораторен изпитвателен комплекс.

Как да заявите услугата?

Можете да заявите услугата в

ДОКУМЕНТИ

Заявление за възлагане на лабораторни услуги, разгледайте тук

PDF документ

Лист за обратна връзка с клиенти, разгледайте тук

PDF документ

Жалби-регистриране, анализиране и обработване, разгледайте тук

PDF документ

Правила за контрол и употреба на статуса на акредитирания ООС, разгледайте тук

PDF документ

Защита на информацията и опазване на професионалната тайна, разгледайте тук

PDF документ

 

Лаборатория

В помощ на нашите клиенти: