Бланка-декларация за солидарност с наемателя, изтегли от тук

PDF документ

Бланка-декларация за удостоверяване правото на собственост, изтегли от тук

PDF документ

Бланка-декларация-електронни фактури, изтегли от тук

PDF документ

Бланка-договор за предоставяне на услуги ВиК – ФЛ, изтегли от тук

PDF документ

Бланка-договор за предоставяне на услуги ВиК – ЮЛ, изтегли от тук

PDF документ

Бланка-заявление за временно преустановяване на водоподаването, изтегли от тук

PDF документ

Бланка-заявление за възстановяване на водоподаването, изтегли от тук

PDF документ

Бланка-заявление за проучване и други, изтегли от тук

PDF документ

Бланка-предварителен договор – присъединяване към ВиК, изтегли от тук

PDF документ

 

В помощ на нашите клиенти: