Централно управление

тел.: 092661223
факс: 092660977
гр. Враца, ПК 3000, ул. Александър Стамболийски 2

Телефонен указател на Централното управление:

Управител 092669811 office@vik-vratza.eu
Главен инженер 092669834 maineng@vik-vratza.eu
Юрисконсулт 092669827 lawyer@vik-vratza.eu
Съдебни вземания 092669843 lawyer@vik-vratza.eu
Главен счетоводител 092669823 account@vik-vratza.eu
Счетоводство 092669837 account@vik-vratza.eu
Касиер 092669816 account@vik-vratza.eu
Длъжностно лице по защита на данните 092669815 oditor@vik-vratza.eu
Отдел ВиК 092669818 pto@vik-vratza.eu
Гл. Енергетик 092669829 energetik@vik-vratza.eu
Ръководител звено Водомерно стопанство 092669829 vs@vik-vratza.eu
Инвестиционен контрол 092669831 investor@vik-vratza.eu
Лаборатория 092669842 laboratory@vik-vratza.eu
Икономист Орг. Производство 092669848
Ръководител Човешки ресурси 092669815 hr@vik-vratza.eu
Спец. Управление Човешки ресурси 092669841 hr@vik-vratza.eu
Административно - стопанска дейност 092669820 expert_asd@vik-vratza.eu
Връзки с обществеността 092669824 pr@vik-vratza.eu
Обществени поръчки 092669814 op@vik-vratza.eu
Снабдител 0882590871 snabditel@vik-vratza.eu
Ръководител Произв. База 0889994404 prbaza@vik-vratza.eu
Ръководител ПСОВ 0889681554 psov@vik-vratza.eu
Р-л Комплекс Чинарите гр. Вършец www.vikv-chinarite.com 0886167301 chinarite@vik-vratza.eu
Инкасаторски център 092669844 vratza@vik-vratza.eu

В помощ на нашите клиенти: