Всеки ПЕТЪК от 10:00 до 12:00 ч.

За среща с Управителя може да се запишете лично в Приемния Център на дружеството в гр.Враца, ул. Александър Стамболийски №2

или на един от следните телефони:

Необходима информация при записване: Имена на желаещият да бъде записан за приемен ден на Управителя, телефон за връзка (необходим е в случай, че има промяна или по технически причини приемният ден бъде отменен), по какъв въпрос идвате, абонатен номер и титуляр на партидата(когато е приложимо).

В помощ на нашите клиенти: